En el Ministerio de Defensa velamos por la protección de sus datos personales, utilizamos cookies propias y/o de terceros para mejorar su experiencia de navegación, así como para fines analíticos.

Si pulsa el botón "Aceptar cookies", se considera que acepta su uso. Para más información sobre cómo configurar las cookies, pulse el botón "Política de cookies".

Aceptar cookies Política de cookies

arrow_upward

Qui som

Composición imágenes áreas del INTA: Aeronáutica, Terrestre, Naval, Espacial

L'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial és el Organisme Públic de Recerca (OPI) dependent del Ministeri de Defensa. A més de realitzar activitats de recerca científica i de desenvolupament de sistemes i prototips en el seu àmbit de coneixement, presta serveis tecnològics a empreses, universitats i institucions.

L'INTA està especialitzat en la investigació i el desenvolupament tecnològic, de caràcter dual, en els àmbits de la Aeronàutica, Espai, Hidrodinàmica, Seguretat i Defensa

A través dels seus més de 75 anys d'existència, han estat entrenats als seus laboratoris i instal·lacions generacions de científics i enginyers.

Entre les seves principals funcions cal destacar:

  • La realització de diversos tipus d'assajos per a la comprovació i la certificació de materials, components, equips, sistemes i subsistemes.

  • L'assessorament tècnic i la prestació de serveis a entitats i organismes oficials, així com a empreses industrials o de base tecnològica.

  • La actuación como centro tecnológico del Ministerio de Defensa.

Estructura orgànica de l'Institut:

L'INTA, per al seu funcionament i administració, comptarà amb les unitats següents, amb nivell orgànic de Subdirecció General, dependents del Director General, dues de les quals són òrgans de gestió i suport tècnic i les altres quatre restants es corresponen amb les àrees cientifico- tècniques de lorganisme.

  • Secretaria General.
  • Subdirecció General de Coordinació i Plans.
  • Subdirecció General de Sistemes Espacials.
  • Subdirecció General de Sistemes Aeronàutics.
  • Subdirecció General de Sistemes Terrestres.
  • Subdirecció General de Sistemes Navals.

Els titulars daquestes unitats seran designats pel secretari dEstat de Defensa a proposta del director general.

 Estatut INTA: Reial Decret 925/2015, de 16 d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial "Esteban Terradas".

Pla d'actuació anual 2023

Pla Estratègic 2021-2025

Entrada principal al INTA