Utilizamos cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mantener la sesión y obtener datos estadísticos de navegación de los usuarios. Para más información vea la Política de cookies.

arrow_upward

Qui som

Composición imágenes áreas del INTA: Aeronáutica, Terrestre, Naval, Espacial

L'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial és el Organisme Públic de Recerca (OPI) dependent del Ministeri de Defensa. A més de realitzar activitats de recerca científica i de desenvolupament de sistemes i prototips en el seu àmbit de coneixement, presta serveis tecnològics a empreses, universitats i institucions.

L'INTA està especialitzat en la investigació i el desenvolupament tecnològic, de caràcter dual, en els àmbits de la Aeronàutica, Espai, Hidrodinàmica, Seguretat i Defensa

A través dels seus més de 75 anys d'existència, han estat entrenats als seus laboratoris i instal·lacions generacions de científics i enginyers.

Entre les seves principals funcions cal destacar:

  • La realització de diversos tipus d'assajos per a la comprovació i la certificació de materials, components, equips, sistemes i subsistemes.

  • L'assessorament tècnic i la prestació de serveis a entitats i organismes oficials, així com a empreses industrials o de base tecnològica.

  • La actuación como centro tecnológico del Ministerio de Defensa.

Estructura orgànica de l'Institut:

L'INTA, per al seu funcionament i administració, comptarà amb les unitats següents, amb nivell orgànic de Subdirecció General, dependents del Director General, dues de les quals són òrgans de gestió i suport tècnic i les altres quatre restants es corresponen amb les àrees cientifico- tècniques de lorganisme.

  • Secretaria General.
  • Subdirecció General de Coordinació i Plans.
  • Subdirecció General de Sistemes Espacials.
  • Subdirecció General de Sistemes Aeronàutics.
  • Subdirecció General de Sistemes Terrestres.
  • Subdirecció General de Sistemes Navals.

Els titulars daquestes unitats seran designats pel secretari dEstat de Defensa a proposta del director general.

 Estatut INTA: Reial Decret 925/2015, de 16 d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial "Esteban Terradas".

Pla d'actuació anual 2024

Pla d'actuació anual 2023

Pla Estratègic 2021-2025

 Conveni: Entre l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) i la Diputació Provincial de Jaén per a la construcció i posada en servei a la província de Jaén del camp de proves avançades del Centre Tecnològic de Desenvolupament i Experimentació (CETEDEX).

 Annex: Zona d'interès per a la defensa CETEDEX

Entrada principal al INTA